Neem kennis!

Sondae met veranderde eredienstye:

23/11    08:00/10:00    Erediens    Dr Danie Dreyer
08:00    Doeke en Dummies  (laaste een vir die kwartaal)

30/11    09:00     Erediens    Dr Danie Dreyer
16:30 / 18:30    Kerssangdiens    Dr Danie Dreyer

7 Desember tot 11 Januarie    09:00    Erediens
25 Desember    08:00/10:00    Erediens    Dr Danie Dreyer
31 Desember    19:00    Oujaarsdiens    Ds Willie Pietersen

***********************************************************************

Tydens die kerkraadsvergadering van 17 November 2014 is

proponent Ulrich Ohlhoff as derde voltydse leraar na

NG Tygerpoort beroep. Indien hy die beroep sou aanvaar, word hy

Sondag 18 Januarie 2015 in die amp bevestig.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.