Jesus- die Rots op wie ons bou

Sondag 15 November 2015

Jesus- die Rots op wie ons bou

Skriflesing: Matteus 7:24-29

7 24 “Elkeen dan wat hierdie woorde van My hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met ’n verstandige man wat sy huis op rots gebou het.

25 Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op rots.

26 En elkeen wat hierdie woorde van My hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met ’n dwaas wat sy huis op sand gebou het.

27 Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes.”

28 Toe Jesus klaar gepraat het, was die skare verbaas oor sy onderrig, 29 want Hy het hulle geleer soos ’n man met gesag en nie soos hulle skrifgeleerdes nie.

Inleiding

Dit is interessant hoe ’n mens aan die einde van ’n jaar energie begin verloor. Daar is omtrent nie ’n gesprek waar iemand nie sê hoe moeg hulle is nie. Ons wil graag hê die jaar moet nou net tot ’n einde kom. Ons wil eintlik nou maar net klaar maak. En wanneer ons hierdie gedagtes het, kyk mens vinnig terug na ’n mens se jaar…wat was goed wat was sleg? ’n Mens dink ook vinnig aan die dinge wat mens anders sou wou gehad het en baie keer begin ons nou al vir onsself sê wat ons volgende jaar anders sal doen.

Ek was ook met hierdie dinge in my kop besig toe ek aan hierdie teks van Matteus 7 gedink het. ’n Eenvoudige storie binne die bergpredikasie van Jesus om iets ongelooflik te illustreer van ons daaglikse lewe.

Waarop is jou lewe gebou? Wat is die fondasies waarop jy jou lewe gegrond het? Jesus maak dit baie duidelik dat daar een van twee opsies in die lewe is; of jy bou jou lewe op Hom of jy bou dit op niks, op sand, op jouself, op jou werk, op geld en niks hiervan gaan werk nie. Ek het wel lekker gelag in die week toe ons in ’n groep sommer oor die gedeelte gesels het en iemand die opmerking maak dat as hulle reg kan onthou was dit meestal sand waarop ons nuwe gebou gebou is, so dalk moet ons begin bekommer…Nou natuurlik is dit so dat ons vandag ander tegnieke het om te kan bou en daar word deesdae sommer in die see goed gebou.

Maar in Jesus se tyd was dit nie so eenvoudig nie. Jesus preek hierdie preek by die see van Galilea, baie naby aan Kapernaum. Kapernaum, was ’n baie klein vissers dorpie waar al die huise op rots gebou of uit rots uitgekap was, maar hierdie rots is omtrent net so 20 meter van die strand van see van Galilea af. Waar niemand natuurlik gebou het nie, want hulle het geweet dit sal nie werk nie.

So Jesus praat hier met mense wat meestal hulle eie huise gebou het en hulle het baie goed geweet wat hy bedoel het met ’n huis wat nie op die regte fondament gebou is nie, iets wat tog tot vandag toe nog geld…die fondament moet reg wees. Dus sê Jesus eintlik vir hulle daar is nie ’n keuse nie, jy kan nie jou lewe op sand bou nie, jy moet jou lewe op MY bou. Dit was vir hulle ondenkbar om ’n huis op sand te bou en net so is dit volgens Jesus ondenkbaar om jou lewe nie op Hom te bou nie.

Tot ’n groot mate is dit waaroor die Bergpredikasie gaan, die kontras tussen ’n lewe wat op Jesus gebou is en ’n lewe wat nie op Hom gebou is nie. Ons het vroeër die jaar die saligsprekinge wat die inleiding van hierdie preek was in baie besonderhede deur gegaan. Ook daar het ons die kontras gesien tussen ’n lewe in God se koninkryk en ’n lewe buite God se koninkryk. Reg deur die bergpredikasie kom hierdie kontras uit. Of jy is sout of jy is nie. Of jy leef in die lig of jy doen nie, of jy aanbid God of jy aanbid die wêreld of mammon geld. Maar jy kan nie albei leef nie, daarom sê Jesus hier in die slot van sy preek, jy moet ’n keuse maak. Of jy bou jou lewe op Hom of nie. En dan gee hy natuurlik baie riglyne oor hoe so lewe lyk.

En hoekom is hierdie belangrik? Want ’n lewe wat nie op Jesus gebou is nie, gaan nie staande bly nie.

Miskien is dit nodig dat jy vandag terug kyk na jou jaar…wat was die winde, die reën in jou lewe en jou jaar gewees? Hoekom voel jy so moeg vandag? Hoekom sien jy so graag uit na die einde van die jaar?

Die rede hoekom ek dink dit nodig is om vandag ernstig hieroor na te dink is tweeledig. Ek dink vir van ons is dit goed om te besef ons sou nie die jaar gemaak het as dit nie Vir God was nie. Ons bly nog staande ten spyte van alles wat oor ons gekom het, omdat HY ons fondament is. En ek weet daar is heelwat vanoggend wat hiervan kan getuig. Net so kan dit ’n uitnodiging vir elkeen wees om in jou moegheid vandag te onthou dat God jou fondasie is en dat jy op Hom kan staatmaak.

Maar daar is ook ’n ander rede…ek dink vir van ons is dit nodig om hierdie vrae te vra, sodat iets in ons lewens kan verander. Want ek dink nie ons almal het hierdie jaar Jesus as ons fondament ons eerste prioriteit gemaak nie. En dan kan dit so wees dat jy vandag moeg is, maar nie agv stormwinde nie, agv ligte briesies wat voel soos stormwinde omdat jou huis op sand is.

Wat is die verskil?

Die verskil dink ek word die beste verklap in ons prioriteite. Wat was regtig hierdie jaar jou prioriteite? Wat was die goed wat jy werklik die belangrikste beskou het? En ek kom al hoe meer agter daar is ’n verskil tussen wat ons sê en hoe ons lewens lyk wanneer ons hierdie vraag antwoord. Ons sê God is vir ons die belangrikste, maar ons hoef nie stiltetyd te hou tydens eksamens nie, ons hoef nie kerk toe kom nie, ons sê ons gesinne is vir ons belangrik, maar ons het net 3 keer hierdie jaar saam as gesin geeet. Ek kan seker aangaan met hierdie lys, maar wat belangrik is is dat jy jou eie lys sal maak en vandag sal erken waar jy nie reg opgetree het nie. Wat moet jy dus verander voor volgende jaar? Onlangse navorsing in Europa het uitgewys dat baie tieners die geloof van hulle ouers as skynheilig beskryf, presies oor hierdie rede. Hulle sê iets, maar leef iets anders.

Nou is die een argument, maar ek is moeg ek werk myself dood en sondae is die enigste af dag, of dit is die enigste dag wat ons het om by familie uit te kom…en ek verstaan hierdie argument so goed…ek dink dit is geldig, maar daar is ’n fout met hierdie argument, wat ek eers werklik hierdie week besef het…dit beteken nie dit is reg nie, dit verkondig net ’n baie groter probleem in ons samelewing. Dit beteken ons leefstyl is verkeerd, ek dink nie tieners moet so moeg wees hierdie tyd van die jaar nie, ek dink nie dit is gesond om jouself so moeg te werk en besig te wees dat jy nie energie het om sondae kerk toe te kom nie…en dit het my laat besef, miskien is die probleem ons kultuur, dat ons lewenstyl in die eerste plek nie op rots gebou is nie. God is nie ons fondament nie, Hy kom nie eerste nie…en dan is dit verstane dat ons eerlik kan wees met mekaar en sê ons kan nie meer nie. Want self gaan jy nie kan nie.

Ek kom toe af op ’n storie wat my nogal verbaas het en baie vrae laat vrae het. Hierdie jaar was daar tydens Ramadan in Pakistan ’n hittegolf. Tydens Ramadan mag ’n Moslem vir 40 dae nie tydens sonsopkoms en sonsondergang water drink nie. Ongelukkig het hierdie veroorsaak dat honderde mense gesterf het agv dehidrasie en hitteuitputting, so erg dat daar nie meer plek was in lykshuise nie. Die regering moes ingryp en ’n wet maak wat mense wel die vryheid gegee het om water te kan drink. Nou hierdie is ’n skokkende storie en ek gaan dit nie vandag goed praat nie, maar hierdie het my laat wonder; hoe kan Moslems so committed wees aan hulle geloof dat hulle bereid is om te sterf om ’n vas te hou, maar ons as Christene in Tygerpoort beskou dit te veel gevra om sondae kerk toe te kom? Ek kan nie eintlik vanoggend vir julle sê hoe erg bywoning afneem met eksamens nie. Wat is ons besig om vir ons kinders te leer? Christenskap het nie vereistes nie? Alles is ok want ons het ’n liefdevolle God wat jou alles sal vergewe? Jy kan maar net so elke nou en dan met Hom praat en jammer sê en dan is dit ok? Ek dink dan is ons besig om die punt te mis…ek dink dit is ’n skande dat ons so louwarm ons geloof uitleef…

Ek wil die woorde lees van Openbaring 3:15-20 wat aan die gemeente van Laodisea gerig is en vra dat jy daarna sal luister en jouself afvra of hierdie nie dalk ’n aantuiging is teen ons gemeente nie. Ek besef baie mense sal dalk sê ek preek nou vir die persone wat onskuldig is, maar as jy onskuldig is het jy steeds ’n verantwoordelikheid teenoor die wat wel skuldig is, om hulle reg te help en hulle te herinner aan wat hulle prioriteite eintlik behoort te wees.

Openbaring 3

3 Skrywe aan die leraar van die gemeente in Sardis: So sê Hy wat die sewe Geeste van God en die sewe sterre het: Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle die naam het dat julle lewe, en tog is julle dood. 2 Word wakker en versterk wat nog by julle oorgebly het, wat op die punt staan om dood te loop. Wat julle doen, vind Ek nie goed genoeg voor die oë van my God nie. 3 Dink daaraan hoe julle die evangelie ontvang en daarna geluister het. Hou daarmee vol en bekeer julle. As julle nie wakker word nie, sal Ek onverwags kom soos ’n dief, en julle sal nie weet wanneer Ek op julle sal afkom nie. 4 Maar julle het darem ’n paar mense daar in Sardis wat nie hulle klere besoedel het nie, en hulle sal altyd in wit klere by My wees omdat hulle dit waardig is. 5 Elkeen wat die oorwinning behaal, sal sulke wit klere dra. Ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie, en Ek sal voor my Vader en voor sy engele verklaar dat hy aan My behoort. 6 Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê.

7 Skrywe aan die leraar van die gemeente in Filadelfia: So sê die Heilige, die Ware God, Hy wat die sleutel van Dawid het, wat die deur oopsluit en niemand sal dit weer toesluit nie, en dit toesluit en niemand sluit dit weer oop nie: 8 Ek weet alles wat julle doen. Kyk, Ek het ’n deur voor julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie. Ek weet dat julle min krag het, en tog het julle aan my boodskap vasgehou en My nie verloën nie. 9 Kyk, Ek beskik dat van die lede van die sinagoge van die Satan, die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar lieg-kyk, Ek sal maak dat hulle kom en voor julle kniel en erken dat Ek julle liefhet. 10 Omdat julle aan die boodskap van my volharding in lyding vasgehou het, sal Ek julle ook vashou in die tyd van beproewing wat oor die hele wêreld gaan kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. 11 Ek kom gou. Hou vas wat julle het, sodat niemand julle kroon wegvat nie. 12 Elkeen wat die oorwinning behaal, sal Ek ’n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal vir altyd daar bly. Ek sal op hom die Naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, die nuwe Jerusalem, wat van my God af uit die hemel uit afkom. En Ek sal ook my eie nuwe Naam op hom skrywe. 13 Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê.

14 Skrywe aan die leraar van die gemeente in Laodisea: So sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, Hy deur wie God alles geskep het: 15 Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie, en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was! 16 Maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan Ek julle uit my mond uitspoeg. 17 Julle sê: “Ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie,” en julle weet nie dat julle ellendig en beklaenswaardig is nie, arm, blind en kaal. 18 Daarom raai Ek julle aan om by My goud te koop wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word; en koop wit klere, sodat julle julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid, nie gesien word nie; en koop oogsalf om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien. 19 Ek bestraf en tug elkeen wat Ek liefhet. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. 20 Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaalu [u Vgl. Op. 19:9] hou, en hy saam met My. 21 Elkeen wat die oorwinning behaal, sal Ek saam met My op my troon laat sit, net soos Ek ook die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. 22 Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê.

Dalk het jy nodig om vandag dit te erken. Dan is dit nodig om te sê dat ek ’n verandering wil bring. Ek wil graag my lewe op Jesus as my rots bou. En dit beteken ek moet dinge verander. Dit beteken God en sy koninkryk kom eerste, nie skoolwerk nie, nie eksamen nie, nie een of ander sport of kuier nie, nie my werk nie. God is my eerste prioriteit.

Want die goeie nuus is dat God juis wil hê jy moet kan rus…Hy wil juis hê jy moet op Hom kan staatmaak en op Hom kan fokus, want dan sal jy al die storms in elkgeval kan trotseer. Dan sal jy hopelik nie volgende jaar weer hierdie tyd in dieselfde bootjie sit nie. Kom na my toe as jy moeg is en Ek sal vir julle rus gee. Hierdie belofte van God geld vandag, maar saam met die gedeelte in Romeine, ons is tot vryheid geroep, maar ons moet nie vryheid misbruik om verkeerd te doen nie.

 

 

Wat is nuus?

DAAR IS NIE MEER KAARTJIES VIR 17:00 BESKIKBAAR NIE.

22/11 Eksodus 32:9-14; Matteus 21:12-17
09:00 Erediens – dr Danie Dreyer

17:00/19:00  Kerssangdiens en inwyding van “nuwe” kerkgebou.

Baie belangrik! As jy die kaartjies wat jy vir die kerssangdiens geneem het, nie gaan gebruik nie, moet jy die kerkkantoor asb. daarvan in kennis stel. Iemand anders mag dalk net baie bly wees!

TIENDE-DANKOFFER: Die Finansiële komitee het begroot                 vir R700 000.oo vir die Tiende-Dankoffermaand waarvan daar tot dusver R123 330.oo ontvang is. Koeverte is reeds vroeg in Oktober gepos maar as jy nie jou koevert deur die pos ontvang het nie, is jy welkom om enige koevert vir hierdie doel te gebruik.

Lees meer oor die dinamiese pos(te) vanorrelis en/of aanbiddingsleier in Tygerpoort Gemeente, Pretoria-Oos.  Sluitingsdatum is Vrydag 20 November 2015.

SENIOR LIDMATE se afsluitingsete met ’n vrolike toneelstuk daarby vind Donderdag 26 November plaas. Bespreek asb. by Emsie (012 809 0107 of per e-pos)

 VERANDERDE EREDIENSTYE

Sondagoggend 22 November die laaste oggenderediens in die skoolsaal. Daarna elke Sondag om 09:00 in die nuwe kerkgebou.

 Sakke vir kospakkies moet die kerkkantoor nie later nie as 29 November bereik.

Tygerpoort het twee briewe ontvang:

Boschkop Primary:

As daar toekomstige wetenskaplikes onder ons leerders is, is hulle belangstelling verseker verlede week geprikkel.

Van vroegoggend af Woensdag en Donderdag het dit behoorlik gegons onder die 170 leerders terwyl hulle besig was met die eksperimente. Vir 2 dae lank was hier ‘n vrolike geluid van die fluitjies wat hulle self gemaak het. Die hoogtepunt was natuurlik toe hulle hulle “vuurpyle” kon gaan afskiet op die speelgrond en hul grondsakkies rondswaai.

Baie baie dankie vir die geleentheid wat die Gemeente vir ons leerders gebied het om die wonderwȇreld van die wetenskap te kon ontdek. Dit was verseker 2 dae in hulle lewe wat hulle nooit sal vergeet nie.

Mnr. Mathibela wat verantwoordelik is vir Gr. 6 en 7 Wetenskap, was baie dankbaar. Dit het sy taak sommer baie makliker gemaak.

Nogmaals dankie vir die groot en belangrike rol wat julle in ons lewe speel. Julle het geen idee watter verskil dit maak nie.

Kungwini Welfare:

 I am writing this letter on behalf of Kungwini Welfare Organisation to thank you for your continuous contributions toward the Organisation. Every effort is sincerely appreciated and put to good use!

With our various projects from Paul Jungnickel Home, Kungwini Early Learning Centers, Children’s Home, Community Projects and Development Initiatives, there is always a mouth to feed, medication to be purchased and changes to be made.

You as an individual touched more lives than you can ever imagine.

 

Bekommernisse

Sondag 8 November  2015

Bekommernisse

Matteus 6:24-34

Waaroor is jy vanoggend die meeste bekommerd? Wat laat jou nagte wakker lê? Gesondheid? Gesin? Huwelik? Kinders? Finansies? Landsomstandighede?

Die mense in Jesus se tyd was baie arm. Baie was dagloners, vissermanne of ambagmanne wat van dag tot dag geleef het. Die weduwees en weeskinders het dikwels nie geweet waar die volgende ete vandaan sou kom nie. Jesus het die Bergrede begin met die woorde: “Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel” (Matt. 5:3). Ware geloof is ’n lewe in totale afhanklikheid van God. Bekommernisse is die praktiese toets vir die werklike aard van ons geloof. Kleingeloof is om Jesus te aanvaar as jou Verlosser, maar Hom nie werklik met jou hele lewe te vertrou nie.

Bekommernis is deel van die lewe. Jesus self het gesê: “Elke dag bring genoeg bekommernis van sy eie” (vs.34). Bekommernis as sodanig is nie verkeerd nie. Mense wat hulle oor niks bekommer nie, aanvaar nie verantwoordelikheid vir hulle eie lewe en omstandighede nie. Hulle word dan ’n las vir ander mense.

Jesus ontken nie die feit van bekommernisse nie, maar wys op die beperkte waarde van die bekommernis. Deur jou te bekommer, kan jy nie jou lewe met ‘n enkele uur verleng (vs.27). Inteendeel, jy kan jou lewe deur oormatige bekommernisse verkort. Dit kan lei tot ander siektes soos diabetes, maagsere en hartprobleme. Deur ons gedurig te bekommer laat ons toe dat omstandighede ons lewe beheer, in plaas dat God in beheer van ons lewe en ons omstandighede is.

Die dinge wat in ons lewe gebeur is ’n toets vir ons geloof. In die gedeelte wil Jesus perspektief gee oor die aard van ons bekommernisse. Die dinge waarvoor ons die meeste bekommerd is, is die voor die handliggende dinge soos kos en klere. Kleingeloof sien net die kleiner prentjie. Dit is nie onbelangrik nie. Want Jesus het vir sy dissipels gesê: “Julle hemelse Vader weet tot dat julle alles nodig het” (vs. 32). Hy het selfs vir hulle leer bid: “Ons Vader wat in die hemel is … Gee ons vandag ons daaglikse brood” (Matt. 6:11).

Maar pasop Jesus sê dat die dinge waaroor ons die meeste bekommerd oor is, is die dinge waaraan ons hart verknog is (Matt. 6:21). Ons huis, ons mooi meubels, ons erfgoed, ons motor. En omdat ons altyd strewe na meer en beter, kan ons so maklik vasgevang word in dinge wat mot en roes verniel en wat deur diewe gesteel kan word. Onbewustelik begin ons lewe draai om die bymekaar maak van aardse besittings. En dit steel ons tyd. Tyd vir die Here, tyd vir jouself en tyd vir ander mense. Hoe dikwels moet ons hoor: “Jammer, ek het nie tyd nie”. In plaas van om te groei in ons geloof, gaan ons agteruit tot by die punt dat ons opgeroep word om te kies vir wie ons werklik wil dien. “Niemand kan vir twee base tegelyk werk nie. Hy sal òf die een minder ag en die ander een hoër, òf vir die een meer oorhê en die ander een afskeep. Julle kan nie God en Mammon dien nie” (vs. 24). Jesus leer sy volgelinge om nog wyer te kyk. Ware geloof sien óók die groter prentjie. Wanneer ons in die geloof raaksien dat die God wat ons geskep het en verlos, ook die God is wat vir ons sorg soos vir die voëls van die hemel en die lelies van die veld (vs.26, 28), kom daar by ons ’n rustigheid. Ons neem Jesus in die geloof op sy woord as Hy sê: “Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie gee” (vs.33). Ware geloof is méér as ’n instemming met met bepaalde waarhede soos die erkenning van die bestaan van God, dat Jesus vir ons sondes gesterf het en dat ons die ewige lewe kan beërwe. Ware geloof is óók ’n vertroue. Dit is soos wat iemand wat leer swem wat hom moet oorgee aan die instrukteur. Hy moet ontspan en net begin dryf. Die fondament van ons sekerheid is die vertroue dat God ons rots en ons vesting is. Die teenoorgestelde van vertroue is nie twyfel of ongeloof nie, maar wantroue. Kleingeloof en bekommernis of angs gaan saam (Matt. 6:25-34). Die kwaliteit van ons geloof kan gemeet word aan die hoeveelheid bekommernis in ons lewe. Om te groei in jou geloof, is om die bekommernis en angs te oorkom. Geloof as radikale vertroue is ’n sterk transformerende krag.

 

TERUGVOERING OOR DIE SALIGSPREKINGE

Dr Danie Dreyer

SONDAG 4 OKTOBER 2015

Matt. 5:13-16; Joh. 1:1-4; 9-14; 3:19-21; 8:12

Terugvoering oor die Saligsprekinge

 • Ons is ontnugter deur die radikale boodskap van die Saligsprekinge. Ons het dit gehoor, maar ons weet nie wat om regtig daarmee te maak nie. Ons voel dalk nog net meer skuldig.
 • Ons het besef dat die Saligsprekinge nie ’n paar mooi etiese beginsels is nie, maar dat dit die karaktertrekke van God is wat ons in Jesus sien.
 • Ons het ontdek dat die Saligsprekinge die karaktertrekke is wat die identiteit van die Christen bepaal. Die een karaktertrek kan nie van die ander losgemaak word nie.
 • Nou weet ons dat die koninkryk van God is gans anders is as die koninkryke van die wêreld. Dit staan selfs lynreg teenoor die koninkryke van die wêreld. Iets van God se koninkryk word duidelik in die lewe van die burgers van die koninkryk – én daar waar hulle saam is as gemeenskap van gelowiges in die kerk. Koninkryksmense is mense wat deelgekry het aan Jesus as die lig wat elke mens wil verlig (Joh. 1:9). Hulle het Hom aangeneem , daarom het Hy hulle die reg gegee om kinders van God genoem te word (Joh. 1:10).

Net soos wat ons in die optrede van kinders, iets van hulle ouers kan sien, moet daar in die optrede van God se kinders, iets van die karakter van God gesien en ervaar kan word. Hulle is die lig wat moet skyn om hoop te bring in donkertye. Hulle is die prisma waardeur God se liefde in al sy skakerings moet skyn. Die reënboog van God se genadewerk in hulle lewe.

Die veronderstelling  van die beeld van die lig is dat ons in ’n donker wêreld leef. Dit het die week weer duidelik geword uit die polisie se misdaadverslag wat vrygestel is. Selfs na die ongelooflike wetenskaplike ontdekkings en die tegnologiese vooruitgang, lyk dit nie of dit nie werklik beter gaan in ons wêreld nie. Inteendeel, hoe meer mense, hoe meer ongeregtigheid. Die wêreld was getuies van twee afgryslike wêreldoorloë en is getuies van konflikte wat steeds dwarsoor die wêreld voortduur. Ons is getuies en slagoffers van misdaad, geweld en korrupsie, van die skending van mense se regte, van armoede en ongelykhede, van die plundering van die natuurlike hulpbronne wat teen ‘n asemrowende tempo gebeur.  Navorsers kan goeie omskrywings gee van die oorsake en gevolge van hierdie dinge, maar hulle het nie regtig ’n oplossing nie omdat hulle nie die diepste oorsaak daarvan kan aanspreek nie. As ons daarop roem dat ons in ’n land leef waar meer as 60% mense sê dat hulle Christene is en ons kla oor die omstandighede in die wêreld rondom ons, moet ons nie die fout by “hulle” gaan soek nie, maar by “ons”. By ons verstaan van die Evangelie, by gebrek aan liefde, by ons uitleef van die betekenis van die Saligsprekinge.

Uit ons eie krag kan ons dit nie waarlik liefhê nie. Daarom begin die Saligsprekinge: “Geseënd is julle as julle weet hoe afhanklik julle van God is” (Matt.5:3). In sulke mense se lewe word hulleself minder en God meer. Van nature sal ons dit nie vrywillig wil doen nie, dit is nie ‘n populêre keuse nie, maar dit was en is Jesus se opdrag aan elkéén van sy volgelinge. God wil dat sy liefde in al sy skakerings deur ons skyn, sodat ons as Sy verteenwoordigers ‘n verskil kan maak in die wêreld. Daarom  herinner ons as gemeente ons daaraan dat ons nie ter wille van onsself hier is nie. Ons is hier sodat God die wêreld deur ons kan liefhê. Kom ons dink vir ‘n oomblik net weer na oor die betekenis van die pragtige beeld wat Jesus gebruik as Hy sê: “Julle is die lig vir wêreld”. Ek wil net twee funksies van lig beklemtoon.

 1. Dit verdryf die donker

Lig help ons om te sien wat in die donker gebeur. Dit is soos om ’n lig in die kamer aan te skakel of soos die hoofligte van ’n aankomende motor in die nag op ’n plaaspad. Ons word eers regtig bewus hoe donker dit as die lig aangeskakel word of as die dag breek. Johannes beskryf die betekenis van Christus se koms na die wêreld in die terme: “Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie” (Joh.1:5). Jesus se persoon en optrede was so anders dat dit nie net die bose optrede van mense aangespreek het nie, maar ook hulle duistere motiewe aan die kaak gestel het. Die donkerte in die harte van tollenaars en sondaars, van Fariseërs en Skrifgeleerdes, van politieke leiers en soldate is ontmasker. Dit het aanstoot gegee, dit het hulle kwaad gemaak en hulle het Hom op die ou end uitgeroep: “Kruisig Hom. Kruisig Hom”. Hulle kon sy teenwoordigheid nie verdra nie. Hulle het geen verweer teen sy woorde gehad nie, daarom het hulle van Hom ontslae geraak!

Wanneer volgelinge van Jesus die waardes van die koninkryk van God begin uitleef, stel dit ’n nuwe standaard daar. Die bring vir mense hoop, dit gee vir hulle iets om voor te lewe. Maar dit gee ook aanstoot vir ander. “Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is” (Joh. 3:20-21). Daarom het Jesus gesê: “Geseënd is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel” (Matt. 5:10). Om jou lig te laat skyn het goeie en slegte gevolge.

 1. Die lig verklaar wat in die donker gebeur .

Die diepste oorsaak van die hartseer en ellende in die wêreld is die mens se vervreemding van God en die gevolglike vervreemding van mekaar. Dit is die boodskap van die oerverhale in Genesis 3-1, die verhale van Adam en Eva, van Kain en Abel, die verval in die tyd van Noag, die mense se strewe van absolute mag in die tyd van bouers van die toring van Babel, die verhaal deur die hele Ou Testament van opstand, verslawing en verlossing. Dit is die verhaal van die geskiedenis van die mensdom tot vandag toe. Die oorsaak van elke probleem in die wêreld en die verhoudings tussen mense kan teruggevoer word na een oorsaak: Sonde, selfsug, soeke van eiebelang. Mense geniet dit om in die donker te lewe, want dit voed hulle eie sondige natuur en verberg hulle sondige motiewe. Joh.1:19  sê: “En so kom die skeiding: die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg.” Die oplossing vir die probleme en stryd in die wêreld is nie meer kennis en nuwe uitvindings nie, nog komitees en konferensie nie, nuwe regerings of ekonomiese stelsels nie, maar VERLOSSING. Nuwe verloste mense! Mense wat tot die lig gekom het en hulle lig laat skyn. “God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word … Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is” (Joh. 3:17, 21). Nuwe mense met nuwe harte is mense waardeur die liefde van God kan straal. Ander mense sal daarvan kennisneem. “’n Stad wat op ‘n berg lê, kan nie weggesteek word nie; ook steek ‘n mens nie ‘n lamp op en sit dit onder ‘n emmer nie maar op n lampstander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik” (Matt. 5:14-16). ‘n Christen met ‘n lewende geloof sál uitstaan. Sál raakgesien word. En luister mooi: So beantwoord ons aan die doel wat God met ons lewe het en ervaar ons dat ons lewe sinvol is. Gelukkig is julle as julle lewe as mense van die lig, want uit die lig kom alles voort wat waar en reg en waar is (Efes.5:8-9).

Begrafnis Ruanne Ruthvin

Dr Danie Dreyer

16 September 2015

1 Kor. 13:1-13

Ruanne se dood is ’n groot verlies:

 • Persoonlik:

Ek sal Ruanne se gesprekke oor die eredienste baie mis: Sy insig in die liturgie en die rol van musiek; kennis van die inhoud van die liedere; sy kreatiwiteit om iets nuuts te skep en sy innemende eposse en SMS’e. Ruanne, ek gaan jou mis.

 • Gemeente:

Ek het altyd geglo dat dit ‘n groter verlies sou wees as ons Ruanne sou verloor as wat ’n predikant sou weggaan. Voordat Ruanne gekom het, was daar ’n gefluister dat die orrel eerder uitgehaal moet word, nadat Ruanne gekom het, het mense juis vir sy musiek by die gemeente ingeskakel.

Ruanne, ons gaan jou mis.

 • Sy familie:

Sy ma Rinnie en broers en ander familie en vriende gaan Ruanne mis.

Sy skielike heengaan is ’n groot skok en geweldige verlies.

Hoe verwerk in mens so ’n verlies?

 • Woensdagnag het ek wakker gelê –totdat die Here 1 Kor. 13 in my gedagtes geplaas het – en toe het daar by my vrede gekom! Ek hoop dat dit in die tyd ook vir jou vrede sal bring.
 • Hoe kan dit anders dat ons by Ruanne se begrafnis praat oor ’n lied – die mooiste lied in die Bybel, die Lied van die liefde!
 • Ferdinand Deist het gesê dat 1 Kor. 13 ’n Liefdesimfonie is waarvan die bladmusiek in die hemel gekomponeer is en waar mense met die oog op die stokkie van die Dirigent saamspeel!
 • Hierdie liefde is nie net ’n blote gevoel of ’n emosie nie; dit is nie iets wat jy vanself “het” nie of sommer net “oorkom” nie. Dit is lewenshouding en ’n lewenstyl waarvoor jy kies soos wat jy bladmusiek kies en wat jy moet inoefen soos jy ’n konsert inoefen.
 • Musiek was Ruanne se lewe – hy het ons en ander met sy gawes bedien en ons almal het op een of ander manier saamgespeel in die orkes. En nou is die hoofspeler se plek leeg agter die orrel, die klavier en klawerbord – en ons lewe is armer, maar ook ryker omdat hy ons pad gekruis het!

Ons gawes maak ’n verskil as dit die stempel van die liefde dra (v. 1-3)

 • Raunne se musiek was sy lewe, dit was sy passie. Dit wat hy gedoen het, het hy gedoen met oorgawe en liefde. Hy het dit nie gedoen om ander te beïndruk nie, want dit is wie hy was. En hy het sy musiek gebruik om die Gewer van die gawe te verheerlik en ander daarmee te bedien.
 • Soms was ek jaloers op Ruanne om ook dit wat ek doen met soveel passie en liefde, soos Ruanne te kan doen!

Ruanne, dankie vir jou voorbeeld en jou inspirasie.

Die bladmusiek van die Liefdesimfonie is eenvoudig – dit het sewe mate – maar aan die ander kant is dit so moeilik dat ons ons hele lewe daaraan moet oefen.

1e maat  – Om lief te hê is om geduldig en vriendelik te wees teenoor alle mense (vs. 4a). Dit is nie maklik nie, dit vra inspanning en inoefening. Anders is jy die vals instrument in die orkes.

2e maat – Om lief te hê is om goeie dinge aan ander mense te gun en nie aan te dring om self erkening te ontvang of hoogmoedig te wees nie (vs. 4b)

3e maat – Om lief te hê is om nie onmanierlik op te tree en net aan jouself te dink nie (vs. 5a).

4e maat – Ons is meesters in selfverdediging. Om lief te hê is om nie gou kwaad te word nie, liggeraak te wees en altyd gereed om nie jou wil op ander af te dwing nie (vs. 5b). Die Christelike liefde plaas die onus op ons om die bladmusiek te speel soos dit daar staan.

5e maat – Om lief te hê, is om nie boek te hou van die kwaad nie (vs. 5c). Dit haal nie gedurig ou koeie uit die sloot nie. Die liefde kan vergewe en vryspreek.

6e maat – Die liefde is hartseer oor die onreg wat plaasvind en juig as die waarheid seëvier (vs. 6).

7e maat – Die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles (vs.7). As ’n mens lief het, hang jy nie ander se foute aan ’n groot klok nie, jy bly hoop en verwag die beste van ander – en nooit hou jy op om lief te hê nie.

Ja, van Oktober 2013 toe Ruanne deur ’n spinnekop gebyt is, het dit nie altyd met hom goed gegaan nie. Hy het gesukkel met sy hart. Net die opklim van die trappies op die verhoog het hom moeg gemaak. Dit het ’n ekstra las op ander geplaas, op sy familie en op die ander personeel. Hy het dit geweet. Voor verlede Sondag het hy vir Christa dankie gesê vir die kere wat sy vir hom ingestaan het toe hy nie sy kant gebring het nie. In die laaste tyd het dit met hom beter gegaan en hy het selfs weer gewig aangesit. Ons was almal dankbaar en het saam met Ruanne uitgesien na die tye dat hy weer homself ten volle kon gee. Saam het ons entoesiasties begin droom om die kersprogram en verskillende plekke waar hy wou optree. En nou is sy plek leeg – en ons dink in liefde aan hom terug en koester die mooi herinneringe.

Die liefde bedek alles!

Die liefde kan hoopvol volhard … al verstaan ons nie alles nie!

Ja, hoekom moes so ongelooflike talentvolle musikant op so jong ouderdom van ons weggeneem word? Ons weet nie. Ons verstaan dit nie. “Want ons ken maar gedeeltelik, ons profeteer maar gedeeltelik, maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik uitgedien wees” (vs. 9-10). “Nou kyk ons nog in ’n dowwe spieël en sien ’n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos wat dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken” (vs. 12). Te midde van die hartseer en verlies, die tydelikheid en die gebrokenheid van die wêreld kan ons uitsien na ’n beter toekoms. Die toekoms wat in Christus ons erfdeel is.

“En nou”, wat bly vir jou en my oor? “Geloof, hoop en liefde, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde”. “Want God is liefde. Hierin het God sy liefde aan ons geopenbaar: sy enigste Seun het Hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan bewys het deur sy Seun te stuur as ’n versoening van ons sondes. Geliefdes, as dit hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê” (1 Joh. 4:8b-10).

Navolging van Christus is harde werk. Om deel te wees van die Liefdesimfonie is vra volgehoue oefening – en tog is dit waartoe elkeen wat hom-/haarself ’n Christen noem, geroep is.

Die wat rein van hart is

Dr Danie Dreyer

6 September 2015

Sesde Saligspreking

Matteus 5:8, Spreuke 4:20-27 en Romeine 11:33-12:2

Die Grieke het ’n onderskeid gemaak tussen die natuurlike en bonatuurlike, tussen liggaam en siel/gees of wêrelds (profaan) en geestelik (sakraal). Hulle het geglo dat dit wat met ’n mens se liggaam gebeur, nie werklik sy siel raak nie. Daarom kon hulle losbandig lewe en hulle aan drank vergryp, selfs by hulle godsdienstige byeenkomste. In die Ou Testament waarsku die profete ook ten sterkste teen hierdie heidense afgodspraktyke. Die Bybel leer ons dat die mens ’n eenheid van liggaam, siel en gees is. Dit wat jy dink, dit wat jy voel en dit wat jy doen, het ’n direkte invloed op mekaar.

Jesus het vir sy dissipels gesê: “Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien” (Matt. 5:8). Hiermee het Jesus aangesluit by ’n lang tradisie van rein en onrein, heilig en onheilig. Dit het gegaan om fisiese reinheid – jy moet jou hande was voordat jy eet (Mrk. 3:7); kultiese reinheid – mense wat melaats was en gesond geword het of aan ’n lyk geraak het, moes eers deur die priester gereinig word voordat hulle weer in die tempel toegelaat is; morele en geestelike reinheid – slegte gedagtes, onkuisheid, diefstal, moord, owerspel (Mrk.7:21-2). Maar Jesus gaan verder. Die hart gaan om jou hele lewe – dit wat jy dink, jou diepste oortuigings, dit wat jy ervaar, dit wat jy is. Dit is jou karakter as mens. ’n Mens met ’n rein hart is iemand met integriteit. Dit is iemand wat opreg is, sonder valse motiewe of verborge agendas.

Jesus reageer met hierdie Saligspreking teenoor die opvattinge van die Fariseërs en die Skrifgeleerdes. Hulle het baie klem gelê op die uiterlike dinge. Daarom sê Jesus vir hulle: “Begryp julle nie dat niks wat wat van buite af in ’n mens ingaan, hom onrein maak nie, omdat dit nie in sy hart ingaan nie, maar in sy maag” (Mrk. 7:19). “Al die slegte dinge kom van binne af en maak ’n mens onrein” (Mrk. 7:23). Dit is die dinge wat van binnekom, wat binne in jou is, wat jou onrein maak.

In die Wysheidsliteratuur van die Ou Testament het dit gegaan om die vorming van die karakter van die jongmens. Die jongmens moes begelei word om verstandig op te tree. Spreuke 4:20-27 is die sewende lewensles van die pa aan sy seun om koers te hou op die pad van wysheid.  In die proses is sy ore (4:20), hart (4:23), mond (4:24), oë (4:25) en voete (4:26) belangrik. Almal is metafore vir aspekte van sy soeke na en uitlewe van die wysheid. Die kerngedagte is: “Wees veral versigtig wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe” (4:23). Jou ingesteldheid en jou houding bepaal jou toekoms, hoe jy gaan lewe en hoe jy gaan optree. Jou binnekant, meer as enigiets anders, moet beskerm word teen boosheid en negatiwiteit. Dit máák saak wat ’n mens dink en hoe jy dink. Hou koers deur te fokus op wat reg is. Daar is drie bedreigings of versoekings om koers te verloor

 • Hoogmoed (beheptheid met jouself) – “easy power”

“​Die Here haat ses dinge, ​nee, daar is sewe ​waarvan Hy ’n afsku het: wat straal van hoogmoed, ….” (Spr 6:16-19). Hoogmoed is ’n saak van die hart. Dit is mense “in wie se hart valse streke is, wat altyd onheil bewerk en tweedrag saai” (Spr 6:14). “Die Here verafsku ’n verwaande mens, dit staan vas: so ’n mens sal nie ongestraf bly nie” (Spr. 16:5).

In mense se soeke na mag word daar vandag sover gegaan om jou kwalifikasies te vervals om ’n pos te kry. Dit gaan nie meer om wie jy is en wat jy weet nie, maar om wie jy ken en aan watter party jy behoort. Die gevolg is onbekwame mense wat selfs te koste van hulleself in poste is en produktiwiteit en dienslewering bly in die slag.

 • Wellus (fiksasie op plesier) – “easy sex”

Wanneer die pa oor die verleiding van “easy sex” praat, is dit ook een van die diep dinge wat hy met sy seun deel: “Die slegte vrou se lippe drup van die heuning, haar tong is gladder as olie, maar agterna is alles so bitter soos wildeals” (Spr. 5:3-4). “Begeer haar skoonheid nie in jou hart nie, en laat sy jou nie vang met haar ooglede nie” (Spr 6:25) omdat sy “listig van hart” is (Spr 7:10).

Waar volwassenes en glans persoonlikhede vandag die Bybelse waardes vir die gesin en die huwelik oorboord gooi, is dit nie vreemd dat jongmense en selfs kinders vir hulleself vrye seks veroorloof nie. Hulle vernietig hulle lewe, voordat dit nog begin het.

 • Gierigheid (obsessie met besittings) – “easy money”

“Wie op rykdom staatmaak kom tot ’n val; wie reg doen, floreer soos groen blare aan ’n boom”. (Spr. 11:28).

“Rykdom wat sommerso gekom het, verminder maklik; wie bietjie vir bymekaarmaak, word ryk” (Spr. 13:11).

Korrupsie en tenderbedrog is deel van die metodes wat gevolg word om gou ryk te word. Uit gierigheid neem mense deel aan maklike geldmaak skemas. Omdat geld so maklik op krediet beskikbaar is, dompel mense hulleself in die skuld met die “easy money”. Dit word ’n bose kringloop waaruit hulle nie kan ontsnap nie.

Pasop dat hierdie versoekings ’n greep op jou gedagtes kry, sê  die  Wysheidsleraar. Deur sy opvoeding en voorbeeld wil die Wysheidsleraar sy leerling inspireer om verstandig te wees, om met integriteit te lewe.

Inderdaad het ons as volwassenes ’n ongelooflike verantwoordelikheid om te midde van die aanslae van hoogmoed, obsessie oor plesier en besittings vir ons kinders en kleinkinders leiding te gee. Die belangrike vraag vanmôre is: Hoe gaan hierdie ouers wat hulle kinders gedoop het in die jare wat kom hulle doopbelofte nakom?  Nog moeilker: Hoe gee ons hoop vir ’n jongmens as sy vriend van sewentien op die buurplaas vermoor word; as hulle nie in ’n span kom of deel van die skool se leiers is op grond van hulle kleur nie; as hulle nie keuring aan ’n universiteit of kollege ontvang omdat hulle blank is en Afrikaans praat?

Die versoeking is baie groot om ook negatief te word. Die negatiewe gedagtes kweek ’n negatiewe lewenshouding wat ons oordra aan ons kinders. Soms voel dit makliker om maar deel van die stroom te word. As ander oneerlik is en nie die verkeersreëls nakom nie, dan doen ek dit ook. Ons sukkel om te fokus op wat reg is en God raak te sien in hierdie omstandighede.

Daarom is dit goed om na die Nuwe Testament te blaai en luister wat Paulus sê. Hy sê dat almal gesondig het en onder die oordeel van God staan (Rom. 1:18-2:11;3:9-20) en dat die mens alleen vrygespreek kan word deur die geloof in Jesus Christus (Rom. 1:17;4:13-25). Tog neem dit nie weg dat ons steeds in gebroke wêreld lewe wat saam met die hele skepping sug in die verwagting om verlos te word (Rom. 8).Ten spyte van al die swaarkry en beproewing word ons daarvan verseker dat niks ons kan skei van die liefde van God, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here nie (Rom. 8:38-9). En dan sluit hy die eerste deel van sy brief af om ons te laat fokus op God is uit Wie en deur Wie en tot Wie alle dinge is (Rom. 11:33-36).

Dan, as ons op God gefokus het, begin hy die tweede deel van sy boek met die oproep om onsself aan God oor te gee as ’n lewende en heilige offer wat vir Hom aanneemlik is, sodat Hy ons kan verander. So te verander dat ons nie meer deel is van negatiewe skema van die wêreld nie, maar om dinge te sien soos Hy dit sien. Om met geloofonderskeiding op te tree en dinge te onderskei waarop dit aankom, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is (Rom. 12:1-2).

GESEËND IS DIE WAT BARMHARTIG IS

Dr Zander van der Westhuizen

30 Augustus 2015

3 “Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. 4 Geseënd is dié wat treur, want hulle sal vertroos word. 5 Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. 6 Geseënd is dié wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. 7 Geseënd is dié wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. 8 Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien. 9 Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. 10 Geseënd is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. 11 “Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van My beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê.

Wat beteken barmhartigheid?

Geseënd is dié wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word.

Kan jy dink aan iemand wat barmhartig lewe?

Maar wat beteken dit?

 • Omgee vir mense in nood
 • Sag-wees teenoor mense
 • Vergifnis
 • Verstaan
 • Hulpverlening
 • Die verhaal van die barmhartige Samaritaan
 • Jy kan dalk dink aan armoede, uitreike, mense op straathoeke, die nood in die land…

In die Bybel:

 

 • Romeine het nie barmhartigheid gesien as ‘n deug nie – hulle het gevoel jy moenie mense jammer kry nie
 • So Jesus daag dit uit, deur te sê barmhartigheid hoort in die koninkryk
 • En dit beteken om mense jammer te kry, hulle nie noodwendig te straf vir oortredings nie, genadig te wees ens
 • Barmhartigheid moet sterker wees as oordeel
 • Dit beteken ook om te vergewe en te help en om te gee

Maar die Hebreeuse woord vir Barmhartigheid help ons nog meer:

 • Dit beteken nie net om mense jammer te kry nie
 • Dit beteken om jouself so in iemand se skoene te plaas dat jy verstaan en omgee vanuit hulle lyding
 • So dit is nie net ‘n emosionele gevoel nie = dit is ‘n daadwerklike en baie moeilike besluit om jouself te dwing om iemand anders se kant te sien
 • Om iemand anders se perspektief te probeer indink…
 • En as dit gebeur.. vanuit daardie perspektief om te gee
 • Die engelse woord: compassion… om werklik vir iemand om te gee.
 • Dit is baie moeilik…
 • Al hoe jy dit kan doen.. is om weer eens die logiese volgorde van die saligsprekinge te verstaan…
 • Die vermoë om werklik barmhartig te lewe is om bewus te wees van jou eie sonde en seer… en vanuit dit nie te oordeel nie…. maar om te probeer verstaan.

Begin by jou direkte sirkel van invloed

 • Daar is nie baie barmhartigheid in die wereld waarin ons leef nie
 • Ons sien baie meer konflik, jaloesie, oordeel, gebrek aan hulp vir mense ens
 • En tog is ons as Christene veronderstel om die draers van barmhartigheid in die wereld te wees
 • En daar is baie dele van hierdie gesprek:
  • Armoede
  • Probleme
  • Die verhouding tussen godsdienste en kerke
  • Ons kan praat oor hoe hanteer ons mense met wie ons verskil
  • Ons kan praat oor siekte
 • Maar ek wil vanoggend nie te ver van die huis af gaan nie
 • Ek wil met jou praat oor jou direkte sirkel van invloed
 • Hoe bewys jy barmhartigheid daar
 • So ek wil baie prakties raak vanoggend
 • Ek wil ‘n paar baie basiese goed vir jou leer oor hoe om mense te help wat tipies deur moeilike tye gaan: dood, egskeiding, depressie, angs, huweliksprobleme, finansiele probleme, mense met afhanklikheid ens.
 • En ek waag nou vanoggend ‘n paar algemene opmerkings…. al hierdie probleme is verskillend
 • En elke individuele situasie is verskillend
 • Onthou dit…

Hoe help jy mense prakties?

Die een wat ondersteuning vra

 • Erken die probleem: Gee die situasie of uitdaging ‘n naam
 • Hou jou verhouding met die Here “oop” en vertrou Hom
 • Moenie te lank wag om die regte professionele hulp te soek nie
 • Kommunikeer met die regte vriende/familie en raak ontslae van die verkeerdes
 • Wees eerlik en vra vir hulp
 • Neem besluite wanneer jy emosioneel op die regte plek is (en nie alleen nie)
 • Wees barmhartig met jouself!
 • Voel en aanvaar die emosies
 • Fokus op die NOU!
 • Aksie lei tot helderheid
 • Maak vrede met mislukking en probeer weer
 • Hou op die “blaming game” speel, al is dit nie jou skuld nie
 • Leer om te ontvang!
 • Tree verantwoordelik op (veral waar kinders betrokke is)
 • Handhaaf ‘n gesonde leefstyl
 • Probeer aanvaar wat buite jou beheer is

Die ondersteuner

 • Bepaal jou rol en tree op binne die grense van julle verhouding
 • Neem die rol van ‘n gelowige vriend in (nie ‘n regter, prokureur, terapeut of dokter nie)
 • Help dat hulle die regte ondersteuning kry by die regte mense
 • Moenie oordeel nie
 • Moenie “stupid” goed sê nie (bv ruk jouself reg, dit is nie so erg nie, die Here sal voorsien, ten spyte van wat jy doen is die Here lief vir jou)
 • Onthou dat dieselfde tipe goed is nie noodwendig vir jou so erg is nie – klim in hulle “vel” en “skoene” in
 • Moenie vanuit jou perspektief probeer raad gee of Bybelversies aanhaal nie
 • Luister en probeer verstaan
 • Herrinner hulle aan God se storie
 • Herinner hulle aan die “ander” stories wat hulle nie raaksien nie
 • Moenie ophou bid nie!
 • Lees op en vind uit oor die spesifieke probleem – gee eerder info as raad!
 • Moet dit oor nie jouself maak nie
 • Doen praktiese goed! Klein goedjies – kom ons gaan eet ontbyt! Laai in die kar, blommetjie… ek dink aan jou!
 • Finansiële hulp?
 • Weet: dit is nie jou verantwoordelikheid nie, maar moenie onttrek nie!
 • Wees genadig
 • Kyk na jouself ook!
 • Maak seker jy “commit” as jy begin
 • “Daar wees” beteken baie al weet jy nie altyd wat om te sê nie!

Wat gebeur as jy barmhartig lewe?

 • Die goue reël van die Bergrede: doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil he.
 • Hier staan: bewys barmhartigheid en jy sal barmhartigheid ontvang.
 • Ek glo nie Jesus bedoel dit in terme van mense nie… Hy bedoel dit in terme van die koninkryk…
 • Dit is ‘n spiraal… vanuit jou belewenis van die Here se liefde en genade… is jy eg met jou eie seer en sonde…. en daarom barmhartig teenoor ander….
 • En wanner jy barmhartig is… dan ontvang jy weer in die Koninkryk dieselfde.
 • Dit is verbind….

AMEN

Nie ter wille van onsself nie!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.