TERUGVOERING OOR DIE SALIGSPREKINGE

Dr Danie Dreyer

SONDAG 4 OKTOBER 2015

Matt. 5:13-16; Joh. 1:1-4; 9-14; 3:19-21; 8:12

Terugvoering oor die Saligsprekinge

 • Ons is ontnugter deur die radikale boodskap van die Saligsprekinge. Ons het dit gehoor, maar ons weet nie wat om regtig daarmee te maak nie. Ons voel dalk nog net meer skuldig.
 • Ons het besef dat die Saligsprekinge nie ’n paar mooi etiese beginsels is nie, maar dat dit die karaktertrekke van God is wat ons in Jesus sien.
 • Ons het ontdek dat die Saligsprekinge die karaktertrekke is wat die identiteit van die Christen bepaal. Die een karaktertrek kan nie van die ander losgemaak word nie.
 • Nou weet ons dat die koninkryk van God is gans anders is as die koninkryke van die wêreld. Dit staan selfs lynreg teenoor die koninkryke van die wêreld. Iets van God se koninkryk word duidelik in die lewe van die burgers van die koninkryk – én daar waar hulle saam is as gemeenskap van gelowiges in die kerk. Koninkryksmense is mense wat deelgekry het aan Jesus as die lig wat elke mens wil verlig (Joh. 1:9). Hulle het Hom aangeneem , daarom het Hy hulle die reg gegee om kinders van God genoem te word (Joh. 1:10).

Net soos wat ons in die optrede van kinders, iets van hulle ouers kan sien, moet daar in die optrede van God se kinders, iets van die karakter van God gesien en ervaar kan word. Hulle is die lig wat moet skyn om hoop te bring in donkertye. Hulle is die prisma waardeur God se liefde in al sy skakerings moet skyn. Die reënboog van God se genadewerk in hulle lewe.

Die veronderstelling  van die beeld van die lig is dat ons in ’n donker wêreld leef. Dit het die week weer duidelik geword uit die polisie se misdaadverslag wat vrygestel is. Selfs na die ongelooflike wetenskaplike ontdekkings en die tegnologiese vooruitgang, lyk dit nie of dit nie werklik beter gaan in ons wêreld nie. Inteendeel, hoe meer mense, hoe meer ongeregtigheid. Die wêreld was getuies van twee afgryslike wêreldoorloë en is getuies van konflikte wat steeds dwarsoor die wêreld voortduur. Ons is getuies en slagoffers van misdaad, geweld en korrupsie, van die skending van mense se regte, van armoede en ongelykhede, van die plundering van die natuurlike hulpbronne wat teen ‘n asemrowende tempo gebeur.  Navorsers kan goeie omskrywings gee van die oorsake en gevolge van hierdie dinge, maar hulle het nie regtig ’n oplossing nie omdat hulle nie die diepste oorsaak daarvan kan aanspreek nie. As ons daarop roem dat ons in ’n land leef waar meer as 60% mense sê dat hulle Christene is en ons kla oor die omstandighede in die wêreld rondom ons, moet ons nie die fout by “hulle” gaan soek nie, maar by “ons”. By ons verstaan van die Evangelie, by gebrek aan liefde, by ons uitleef van die betekenis van die Saligsprekinge.

Uit ons eie krag kan ons dit nie waarlik liefhê nie. Daarom begin die Saligsprekinge: “Geseënd is julle as julle weet hoe afhanklik julle van God is” (Matt.5:3). In sulke mense se lewe word hulleself minder en God meer. Van nature sal ons dit nie vrywillig wil doen nie, dit is nie ‘n populêre keuse nie, maar dit was en is Jesus se opdrag aan elkéén van sy volgelinge. God wil dat sy liefde in al sy skakerings deur ons skyn, sodat ons as Sy verteenwoordigers ‘n verskil kan maak in die wêreld. Daarom  herinner ons as gemeente ons daaraan dat ons nie ter wille van onsself hier is nie. Ons is hier sodat God die wêreld deur ons kan liefhê. Kom ons dink vir ‘n oomblik net weer na oor die betekenis van die pragtige beeld wat Jesus gebruik as Hy sê: “Julle is die lig vir wêreld”. Ek wil net twee funksies van lig beklemtoon.

 1. Dit verdryf die donker

Lig help ons om te sien wat in die donker gebeur. Dit is soos om ’n lig in die kamer aan te skakel of soos die hoofligte van ’n aankomende motor in die nag op ’n plaaspad. Ons word eers regtig bewus hoe donker dit as die lig aangeskakel word of as die dag breek. Johannes beskryf die betekenis van Christus se koms na die wêreld in die terme: “Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie” (Joh.1:5). Jesus se persoon en optrede was so anders dat dit nie net die bose optrede van mense aangespreek het nie, maar ook hulle duistere motiewe aan die kaak gestel het. Die donkerte in die harte van tollenaars en sondaars, van Fariseërs en Skrifgeleerdes, van politieke leiers en soldate is ontmasker. Dit het aanstoot gegee, dit het hulle kwaad gemaak en hulle het Hom op die ou end uitgeroep: “Kruisig Hom. Kruisig Hom”. Hulle kon sy teenwoordigheid nie verdra nie. Hulle het geen verweer teen sy woorde gehad nie, daarom het hulle van Hom ontslae geraak!

Wanneer volgelinge van Jesus die waardes van die koninkryk van God begin uitleef, stel dit ’n nuwe standaard daar. Die bring vir mense hoop, dit gee vir hulle iets om voor te lewe. Maar dit gee ook aanstoot vir ander. “Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is” (Joh. 3:20-21). Daarom het Jesus gesê: “Geseënd is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel” (Matt. 5:10). Om jou lig te laat skyn het goeie en slegte gevolge.

 1. Die lig verklaar wat in die donker gebeur .

Die diepste oorsaak van die hartseer en ellende in die wêreld is die mens se vervreemding van God en die gevolglike vervreemding van mekaar. Dit is die boodskap van die oerverhale in Genesis 3-1, die verhale van Adam en Eva, van Kain en Abel, die verval in die tyd van Noag, die mense se strewe van absolute mag in die tyd van bouers van die toring van Babel, die verhaal deur die hele Ou Testament van opstand, verslawing en verlossing. Dit is die verhaal van die geskiedenis van die mensdom tot vandag toe. Die oorsaak van elke probleem in die wêreld en die verhoudings tussen mense kan teruggevoer word na een oorsaak: Sonde, selfsug, soeke van eiebelang. Mense geniet dit om in die donker te lewe, want dit voed hulle eie sondige natuur en verberg hulle sondige motiewe. Joh.1:19  sê: “En so kom die skeiding: die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg.” Die oplossing vir die probleme en stryd in die wêreld is nie meer kennis en nuwe uitvindings nie, nog komitees en konferensie nie, nuwe regerings of ekonomiese stelsels nie, maar VERLOSSING. Nuwe verloste mense! Mense wat tot die lig gekom het en hulle lig laat skyn. “God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word … Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is” (Joh. 3:17, 21). Nuwe mense met nuwe harte is mense waardeur die liefde van God kan straal. Ander mense sal daarvan kennisneem. “’n Stad wat op ‘n berg lê, kan nie weggesteek word nie; ook steek ‘n mens nie ‘n lamp op en sit dit onder ‘n emmer nie maar op n lampstander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik” (Matt. 5:14-16). ‘n Christen met ‘n lewende geloof sál uitstaan. Sál raakgesien word. En luister mooi: So beantwoord ons aan die doel wat God met ons lewe het en ervaar ons dat ons lewe sinvol is. Gelukkig is julle as julle lewe as mense van die lig, want uit die lig kom alles voort wat waar en reg en waar is (Efes.5:8-9).

Begrafnis Ruanne Ruthvin

Dr Danie Dreyer

16 September 2015

1 Kor. 13:1-13

Ruanne se dood is ’n groot verlies:

 • Persoonlik:

Ek sal Ruanne se gesprekke oor die eredienste baie mis: Sy insig in die liturgie en die rol van musiek; kennis van die inhoud van die liedere; sy kreatiwiteit om iets nuuts te skep en sy innemende eposse en SMS’e. Ruanne, ek gaan jou mis.

 • Gemeente:

Ek het altyd geglo dat dit ‘n groter verlies sou wees as ons Ruanne sou verloor as wat ’n predikant sou weggaan. Voordat Ruanne gekom het, was daar ’n gefluister dat die orrel eerder uitgehaal moet word, nadat Ruanne gekom het, het mense juis vir sy musiek by die gemeente ingeskakel.

Ruanne, ons gaan jou mis.

 • Sy familie:

Sy ma Rinnie en broers en ander familie en vriende gaan Ruanne mis.

Sy skielike heengaan is ’n groot skok en geweldige verlies.

Hoe verwerk in mens so ’n verlies?

 • Woensdagnag het ek wakker gelê –totdat die Here 1 Kor. 13 in my gedagtes geplaas het – en toe het daar by my vrede gekom! Ek hoop dat dit in die tyd ook vir jou vrede sal bring.
 • Hoe kan dit anders dat ons by Ruanne se begrafnis praat oor ’n lied – die mooiste lied in die Bybel, die Lied van die liefde!
 • Ferdinand Deist het gesê dat 1 Kor. 13 ’n Liefdesimfonie is waarvan die bladmusiek in die hemel gekomponeer is en waar mense met die oog op die stokkie van die Dirigent saamspeel!
 • Hierdie liefde is nie net ’n blote gevoel of ’n emosie nie; dit is nie iets wat jy vanself “het” nie of sommer net “oorkom” nie. Dit is lewenshouding en ’n lewenstyl waarvoor jy kies soos wat jy bladmusiek kies en wat jy moet inoefen soos jy ’n konsert inoefen.
 • Musiek was Ruanne se lewe – hy het ons en ander met sy gawes bedien en ons almal het op een of ander manier saamgespeel in die orkes. En nou is die hoofspeler se plek leeg agter die orrel, die klavier en klawerbord – en ons lewe is armer, maar ook ryker omdat hy ons pad gekruis het!

Ons gawes maak ’n verskil as dit die stempel van die liefde dra (v. 1-3)

 • Raunne se musiek was sy lewe, dit was sy passie. Dit wat hy gedoen het, het hy gedoen met oorgawe en liefde. Hy het dit nie gedoen om ander te beïndruk nie, want dit is wie hy was. En hy het sy musiek gebruik om die Gewer van die gawe te verheerlik en ander daarmee te bedien.
 • Soms was ek jaloers op Ruanne om ook dit wat ek doen met soveel passie en liefde, soos Ruanne te kan doen!

Ruanne, dankie vir jou voorbeeld en jou inspirasie.

Die bladmusiek van die Liefdesimfonie is eenvoudig – dit het sewe mate – maar aan die ander kant is dit so moeilik dat ons ons hele lewe daaraan moet oefen.

1e maat  – Om lief te hê is om geduldig en vriendelik te wees teenoor alle mense (vs. 4a). Dit is nie maklik nie, dit vra inspanning en inoefening. Anders is jy die vals instrument in die orkes.

2e maat – Om lief te hê is om goeie dinge aan ander mense te gun en nie aan te dring om self erkening te ontvang of hoogmoedig te wees nie (vs. 4b)

3e maat – Om lief te hê is om nie onmanierlik op te tree en net aan jouself te dink nie (vs. 5a).

4e maat – Ons is meesters in selfverdediging. Om lief te hê is om nie gou kwaad te word nie, liggeraak te wees en altyd gereed om nie jou wil op ander af te dwing nie (vs. 5b). Die Christelike liefde plaas die onus op ons om die bladmusiek te speel soos dit daar staan.

5e maat – Om lief te hê, is om nie boek te hou van die kwaad nie (vs. 5c). Dit haal nie gedurig ou koeie uit die sloot nie. Die liefde kan vergewe en vryspreek.

6e maat – Die liefde is hartseer oor die onreg wat plaasvind en juig as die waarheid seëvier (vs. 6).

7e maat – Die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles (vs.7). As ’n mens lief het, hang jy nie ander se foute aan ’n groot klok nie, jy bly hoop en verwag die beste van ander – en nooit hou jy op om lief te hê nie.

Ja, van Oktober 2013 toe Ruanne deur ’n spinnekop gebyt is, het dit nie altyd met hom goed gegaan nie. Hy het gesukkel met sy hart. Net die opklim van die trappies op die verhoog het hom moeg gemaak. Dit het ’n ekstra las op ander geplaas, op sy familie en op die ander personeel. Hy het dit geweet. Voor verlede Sondag het hy vir Christa dankie gesê vir die kere wat sy vir hom ingestaan het toe hy nie sy kant gebring het nie. In die laaste tyd het dit met hom beter gegaan en hy het selfs weer gewig aangesit. Ons was almal dankbaar en het saam met Ruanne uitgesien na die tye dat hy weer homself ten volle kon gee. Saam het ons entoesiasties begin droom om die kersprogram en verskillende plekke waar hy wou optree. En nou is sy plek leeg – en ons dink in liefde aan hom terug en koester die mooi herinneringe.

Die liefde bedek alles!

Die liefde kan hoopvol volhard … al verstaan ons nie alles nie!

Ja, hoekom moes so ongelooflike talentvolle musikant op so jong ouderdom van ons weggeneem word? Ons weet nie. Ons verstaan dit nie. “Want ons ken maar gedeeltelik, ons profeteer maar gedeeltelik, maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik uitgedien wees” (vs. 9-10). “Nou kyk ons nog in ’n dowwe spieël en sien ’n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos wat dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken” (vs. 12). Te midde van die hartseer en verlies, die tydelikheid en die gebrokenheid van die wêreld kan ons uitsien na ’n beter toekoms. Die toekoms wat in Christus ons erfdeel is.

“En nou”, wat bly vir jou en my oor? “Geloof, hoop en liefde, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde”. “Want God is liefde. Hierin het God sy liefde aan ons geopenbaar: sy enigste Seun het Hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan bewys het deur sy Seun te stuur as ’n versoening van ons sondes. Geliefdes, as dit hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê” (1 Joh. 4:8b-10).

Navolging van Christus is harde werk. Om deel te wees van die Liefdesimfonie is vra volgehoue oefening – en tog is dit waartoe elkeen wat hom-/haarself ’n Christen noem, geroep is.

Die wat rein van hart is

Dr Danie Dreyer

6 September 2015

Sesde Saligspreking

Matteus 5:8, Spreuke 4:20-27 en Romeine 11:33-12:2

Die Grieke het ’n onderskeid gemaak tussen die natuurlike en bonatuurlike, tussen liggaam en siel/gees of wêrelds (profaan) en geestelik (sakraal). Hulle het geglo dat dit wat met ’n mens se liggaam gebeur, nie werklik sy siel raak nie. Daarom kon hulle losbandig lewe en hulle aan drank vergryp, selfs by hulle godsdienstige byeenkomste. In die Ou Testament waarsku die profete ook ten sterkste teen hierdie heidense afgodspraktyke. Die Bybel leer ons dat die mens ’n eenheid van liggaam, siel en gees is. Dit wat jy dink, dit wat jy voel en dit wat jy doen, het ’n direkte invloed op mekaar.

Jesus het vir sy dissipels gesê: “Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien” (Matt. 5:8). Hiermee het Jesus aangesluit by ’n lang tradisie van rein en onrein, heilig en onheilig. Dit het gegaan om fisiese reinheid – jy moet jou hande was voordat jy eet (Mrk. 3:7); kultiese reinheid – mense wat melaats was en gesond geword het of aan ’n lyk geraak het, moes eers deur die priester gereinig word voordat hulle weer in die tempel toegelaat is; morele en geestelike reinheid – slegte gedagtes, onkuisheid, diefstal, moord, owerspel (Mrk.7:21-2). Maar Jesus gaan verder. Die hart gaan om jou hele lewe – dit wat jy dink, jou diepste oortuigings, dit wat jy ervaar, dit wat jy is. Dit is jou karakter as mens. ’n Mens met ’n rein hart is iemand met integriteit. Dit is iemand wat opreg is, sonder valse motiewe of verborge agendas.

Jesus reageer met hierdie Saligspreking teenoor die opvattinge van die Fariseërs en die Skrifgeleerdes. Hulle het baie klem gelê op die uiterlike dinge. Daarom sê Jesus vir hulle: “Begryp julle nie dat niks wat wat van buite af in ’n mens ingaan, hom onrein maak nie, omdat dit nie in sy hart ingaan nie, maar in sy maag” (Mrk. 7:19). “Al die slegte dinge kom van binne af en maak ’n mens onrein” (Mrk. 7:23). Dit is die dinge wat van binnekom, wat binne in jou is, wat jou onrein maak.

In die Wysheidsliteratuur van die Ou Testament het dit gegaan om die vorming van die karakter van die jongmens. Die jongmens moes begelei word om verstandig op te tree. Spreuke 4:20-27 is die sewende lewensles van die pa aan sy seun om koers te hou op die pad van wysheid.  In die proses is sy ore (4:20), hart (4:23), mond (4:24), oë (4:25) en voete (4:26) belangrik. Almal is metafore vir aspekte van sy soeke na en uitlewe van die wysheid. Die kerngedagte is: “Wees veral versigtig wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe” (4:23). Jou ingesteldheid en jou houding bepaal jou toekoms, hoe jy gaan lewe en hoe jy gaan optree. Jou binnekant, meer as enigiets anders, moet beskerm word teen boosheid en negatiwiteit. Dit máák saak wat ’n mens dink en hoe jy dink. Hou koers deur te fokus op wat reg is. Daar is drie bedreigings of versoekings om koers te verloor

 • Hoogmoed (beheptheid met jouself) – “easy power”

“​Die Here haat ses dinge, ​nee, daar is sewe ​waarvan Hy ’n afsku het: wat straal van hoogmoed, ….” (Spr 6:16-19). Hoogmoed is ’n saak van die hart. Dit is mense “in wie se hart valse streke is, wat altyd onheil bewerk en tweedrag saai” (Spr 6:14). “Die Here verafsku ’n verwaande mens, dit staan vas: so ’n mens sal nie ongestraf bly nie” (Spr. 16:5).

In mense se soeke na mag word daar vandag sover gegaan om jou kwalifikasies te vervals om ’n pos te kry. Dit gaan nie meer om wie jy is en wat jy weet nie, maar om wie jy ken en aan watter party jy behoort. Die gevolg is onbekwame mense wat selfs te koste van hulleself in poste is en produktiwiteit en dienslewering bly in die slag.

 • Wellus (fiksasie op plesier) – “easy sex”

Wanneer die pa oor die verleiding van “easy sex” praat, is dit ook een van die diep dinge wat hy met sy seun deel: “Die slegte vrou se lippe drup van die heuning, haar tong is gladder as olie, maar agterna is alles so bitter soos wildeals” (Spr. 5:3-4). “Begeer haar skoonheid nie in jou hart nie, en laat sy jou nie vang met haar ooglede nie” (Spr 6:25) omdat sy “listig van hart” is (Spr 7:10).

Waar volwassenes en glans persoonlikhede vandag die Bybelse waardes vir die gesin en die huwelik oorboord gooi, is dit nie vreemd dat jongmense en selfs kinders vir hulleself vrye seks veroorloof nie. Hulle vernietig hulle lewe, voordat dit nog begin het.

 • Gierigheid (obsessie met besittings) – “easy money”

“Wie op rykdom staatmaak kom tot ’n val; wie reg doen, floreer soos groen blare aan ’n boom”. (Spr. 11:28).

“Rykdom wat sommerso gekom het, verminder maklik; wie bietjie vir bymekaarmaak, word ryk” (Spr. 13:11).

Korrupsie en tenderbedrog is deel van die metodes wat gevolg word om gou ryk te word. Uit gierigheid neem mense deel aan maklike geldmaak skemas. Omdat geld so maklik op krediet beskikbaar is, dompel mense hulleself in die skuld met die “easy money”. Dit word ’n bose kringloop waaruit hulle nie kan ontsnap nie.

Pasop dat hierdie versoekings ’n greep op jou gedagtes kry, sê  die  Wysheidsleraar. Deur sy opvoeding en voorbeeld wil die Wysheidsleraar sy leerling inspireer om verstandig te wees, om met integriteit te lewe.

Inderdaad het ons as volwassenes ’n ongelooflike verantwoordelikheid om te midde van die aanslae van hoogmoed, obsessie oor plesier en besittings vir ons kinders en kleinkinders leiding te gee. Die belangrike vraag vanmôre is: Hoe gaan hierdie ouers wat hulle kinders gedoop het in die jare wat kom hulle doopbelofte nakom?  Nog moeilker: Hoe gee ons hoop vir ’n jongmens as sy vriend van sewentien op die buurplaas vermoor word; as hulle nie in ’n span kom of deel van die skool se leiers is op grond van hulle kleur nie; as hulle nie keuring aan ’n universiteit of kollege ontvang omdat hulle blank is en Afrikaans praat?

Die versoeking is baie groot om ook negatief te word. Die negatiewe gedagtes kweek ’n negatiewe lewenshouding wat ons oordra aan ons kinders. Soms voel dit makliker om maar deel van die stroom te word. As ander oneerlik is en nie die verkeersreëls nakom nie, dan doen ek dit ook. Ons sukkel om te fokus op wat reg is en God raak te sien in hierdie omstandighede.

Daarom is dit goed om na die Nuwe Testament te blaai en luister wat Paulus sê. Hy sê dat almal gesondig het en onder die oordeel van God staan (Rom. 1:18-2:11;3:9-20) en dat die mens alleen vrygespreek kan word deur die geloof in Jesus Christus (Rom. 1:17;4:13-25). Tog neem dit nie weg dat ons steeds in gebroke wêreld lewe wat saam met die hele skepping sug in die verwagting om verlos te word (Rom. 8).Ten spyte van al die swaarkry en beproewing word ons daarvan verseker dat niks ons kan skei van die liefde van God, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here nie (Rom. 8:38-9). En dan sluit hy die eerste deel van sy brief af om ons te laat fokus op God is uit Wie en deur Wie en tot Wie alle dinge is (Rom. 11:33-36).

Dan, as ons op God gefokus het, begin hy die tweede deel van sy boek met die oproep om onsself aan God oor te gee as ’n lewende en heilige offer wat vir Hom aanneemlik is, sodat Hy ons kan verander. So te verander dat ons nie meer deel is van negatiewe skema van die wêreld nie, maar om dinge te sien soos Hy dit sien. Om met geloofonderskeiding op te tree en dinge te onderskei waarop dit aankom, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is (Rom. 12:1-2).

GESEËND IS DIE WAT BARMHARTIG IS

Dr Zander van der Westhuizen

30 Augustus 2015

3 “Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. 4 Geseënd is dié wat treur, want hulle sal vertroos word. 5 Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. 6 Geseënd is dié wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. 7 Geseënd is dié wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. 8 Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien. 9 Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. 10 Geseënd is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. 11 “Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van My beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê.

Wat beteken barmhartigheid?

Geseënd is dié wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word.

Kan jy dink aan iemand wat barmhartig lewe?

Maar wat beteken dit?

 • Omgee vir mense in nood
 • Sag-wees teenoor mense
 • Vergifnis
 • Verstaan
 • Hulpverlening
 • Die verhaal van die barmhartige Samaritaan
 • Jy kan dalk dink aan armoede, uitreike, mense op straathoeke, die nood in die land…

In die Bybel:

 

 • Romeine het nie barmhartigheid gesien as ‘n deug nie – hulle het gevoel jy moenie mense jammer kry nie
 • So Jesus daag dit uit, deur te sê barmhartigheid hoort in die koninkryk
 • En dit beteken om mense jammer te kry, hulle nie noodwendig te straf vir oortredings nie, genadig te wees ens
 • Barmhartigheid moet sterker wees as oordeel
 • Dit beteken ook om te vergewe en te help en om te gee

Maar die Hebreeuse woord vir Barmhartigheid help ons nog meer:

 • Dit beteken nie net om mense jammer te kry nie
 • Dit beteken om jouself so in iemand se skoene te plaas dat jy verstaan en omgee vanuit hulle lyding
 • So dit is nie net ‘n emosionele gevoel nie = dit is ‘n daadwerklike en baie moeilike besluit om jouself te dwing om iemand anders se kant te sien
 • Om iemand anders se perspektief te probeer indink…
 • En as dit gebeur.. vanuit daardie perspektief om te gee
 • Die engelse woord: compassion… om werklik vir iemand om te gee.
 • Dit is baie moeilik…
 • Al hoe jy dit kan doen.. is om weer eens die logiese volgorde van die saligsprekinge te verstaan…
 • Die vermoë om werklik barmhartig te lewe is om bewus te wees van jou eie sonde en seer… en vanuit dit nie te oordeel nie…. maar om te probeer verstaan.

Begin by jou direkte sirkel van invloed

 • Daar is nie baie barmhartigheid in die wereld waarin ons leef nie
 • Ons sien baie meer konflik, jaloesie, oordeel, gebrek aan hulp vir mense ens
 • En tog is ons as Christene veronderstel om die draers van barmhartigheid in die wereld te wees
 • En daar is baie dele van hierdie gesprek:
  • Armoede
  • Probleme
  • Die verhouding tussen godsdienste en kerke
  • Ons kan praat oor hoe hanteer ons mense met wie ons verskil
  • Ons kan praat oor siekte
 • Maar ek wil vanoggend nie te ver van die huis af gaan nie
 • Ek wil met jou praat oor jou direkte sirkel van invloed
 • Hoe bewys jy barmhartigheid daar
 • So ek wil baie prakties raak vanoggend
 • Ek wil ‘n paar baie basiese goed vir jou leer oor hoe om mense te help wat tipies deur moeilike tye gaan: dood, egskeiding, depressie, angs, huweliksprobleme, finansiele probleme, mense met afhanklikheid ens.
 • En ek waag nou vanoggend ‘n paar algemene opmerkings…. al hierdie probleme is verskillend
 • En elke individuele situasie is verskillend
 • Onthou dit…

Hoe help jy mense prakties?

Die een wat ondersteuning vra

 • Erken die probleem: Gee die situasie of uitdaging ‘n naam
 • Hou jou verhouding met die Here “oop” en vertrou Hom
 • Moenie te lank wag om die regte professionele hulp te soek nie
 • Kommunikeer met die regte vriende/familie en raak ontslae van die verkeerdes
 • Wees eerlik en vra vir hulp
 • Neem besluite wanneer jy emosioneel op die regte plek is (en nie alleen nie)
 • Wees barmhartig met jouself!
 • Voel en aanvaar die emosies
 • Fokus op die NOU!
 • Aksie lei tot helderheid
 • Maak vrede met mislukking en probeer weer
 • Hou op die “blaming game” speel, al is dit nie jou skuld nie
 • Leer om te ontvang!
 • Tree verantwoordelik op (veral waar kinders betrokke is)
 • Handhaaf ‘n gesonde leefstyl
 • Probeer aanvaar wat buite jou beheer is

Die ondersteuner

 • Bepaal jou rol en tree op binne die grense van julle verhouding
 • Neem die rol van ‘n gelowige vriend in (nie ‘n regter, prokureur, terapeut of dokter nie)
 • Help dat hulle die regte ondersteuning kry by die regte mense
 • Moenie oordeel nie
 • Moenie “stupid” goed sê nie (bv ruk jouself reg, dit is nie so erg nie, die Here sal voorsien, ten spyte van wat jy doen is die Here lief vir jou)
 • Onthou dat dieselfde tipe goed is nie noodwendig vir jou so erg is nie – klim in hulle “vel” en “skoene” in
 • Moenie vanuit jou perspektief probeer raad gee of Bybelversies aanhaal nie
 • Luister en probeer verstaan
 • Herrinner hulle aan God se storie
 • Herinner hulle aan die “ander” stories wat hulle nie raaksien nie
 • Moenie ophou bid nie!
 • Lees op en vind uit oor die spesifieke probleem – gee eerder info as raad!
 • Moet dit oor nie jouself maak nie
 • Doen praktiese goed! Klein goedjies – kom ons gaan eet ontbyt! Laai in die kar, blommetjie… ek dink aan jou!
 • Finansiële hulp?
 • Weet: dit is nie jou verantwoordelikheid nie, maar moenie onttrek nie!
 • Wees genadig
 • Kyk na jouself ook!
 • Maak seker jy “commit” as jy begin
 • “Daar wees” beteken baie al weet jy nie altyd wat om te sê nie!

Wat gebeur as jy barmhartig lewe?

 • Die goue reël van die Bergrede: doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil he.
 • Hier staan: bewys barmhartigheid en jy sal barmhartigheid ontvang.
 • Ek glo nie Jesus bedoel dit in terme van mense nie… Hy bedoel dit in terme van die koninkryk…
 • Dit is ‘n spiraal… vanuit jou belewenis van die Here se liefde en genade… is jy eg met jou eie seer en sonde…. en daarom barmhartig teenoor ander….
 • En wanner jy barmhartig is… dan ontvang jy weer in die Koninkryk dieselfde.
 • Dit is verbind….

AMEN

HONGER EN DORS NA WAT REG IS

Dr Zander van der Westhuizen

23 AUGUSTUS 2015

3 “Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. 4 Geseënd is dié wat treur, want hulle sal vertroos word. 5 Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. 6 Geseënd is dié wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. 7 Geseënd is dié wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. 8 Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien. 9 Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. 10 Geseënd is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. 11 “Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van My beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê.

Waarvoor honger en dors jy?

Wanneer laas was jy regtig honger en dors?

 • Dalk was jy al op ‘n staptoer of ‘n iets soortgelyks… jy stap ver… jou water is op…
 • Dalk was jy al onverwags in die veld agter ‘n bok aan wat jy gekwes het… en jy het niks ingepak nie…
 • Dalk was jy al die dag uit vir werk en het gedink dit gaan nie so lank neem nie… niks kos of water nie…
 • En dalk was die langste wat jy honger was so 3ure?

Ons ken nie regtig die gevoel nie – ons het alles wat ons wil hê…

 • Ons bly nie in die woestyn nie…
 • Ons is nie arm nie
 • Ons is nie ver van enige iets af nie
 • Ons kinders ken nie droogte wat maak dat jy nie kan eet of water drink nie

Maar in hierdie konteks het mense presies geweet

 • Hierdie is droë woestyn omgewing
 • Dit is ‘n omgewing waar daar baie armoede was
 • Dikwels lank sonder water en kos
 • Ken die gevoel goed

Wanneer Jesus sê: Geseënd is dié wat honger en dors…

 • Dan is daar geen twyfel dat hierdie een van die sterkste stellings van die Saligsprekinge is nie…
 • Want Jesus praat van ‘n basiese behoefte… die mees basiese…. die behoefte wanneer niks anders saak maak nie….
 • Maslov se hiërargie van behoeftes
 • Wat Jesus eintlik sê “honger en dors” beteken = NIKS ANDERS MAAK SAAK NIE… AS EK HIERDIE NIE HET NIE, GAAN EK NIE OORLEEF NIE
 • Moenie te vinnig hieroor lees nie….

Die vraag is: Verstaan jy nog regtig wat beteken dit om te “honger en dors”?

 • Die verhaal word vertel dat, gedurende die WO1 en tydens die bevryding van Palestina, ‘n gekombineerde weermag van Britanje, Australië en Nieu-Seeland, besig was om die Turke te agtervolg in die woestyn, toe hulle uit hul waterreserwes gehardloop het.
 • Na ‘n geruime tyd sonder water, het hulle monde begin droog raak, hulle koppe begin draai en party soldate het begin flou val. Hulle oë het bloederig begin lyk, lippe het opgeswel en pers geword en hulle het begin hallusineer.
 • Hulle kon dit regkry om dit te maak tot by Sheriah. Daar was water in ‘n groot rots.
 • Terwyl die eerste siekes en gewondes eerste water gekry het, moes die soldate wat nog kon, wag staan terwyl hulle begin water gee vir die ander.
 • Dit het 4 ure geneem voor die laaste soldate water gekry het.
 • Gedurende hierdie tyd het die manne by die water gestaan, maar kon nog nie drink terwyl hul wagstaan nie… dit nadat hulle dae sonder water was.
 • Een van die offisiere het later geskryf in sy verslag:

“I believe that we all learned our first real Bible lesson on the march from Beersheba to the Sheriah Wells. If such were our thirst for God, for righteousness and for His will in our lives, a consuming, all-embracing, preoccupying desire, how rich in the fruit of the Spirit would we be?”

Waarvoor “honger” en “dors” jy?

 • Ons lewe in ‘n tyd waarin mense honger en dors na die materiële… ons werk ons dood vir geld, besittings en ‘n goeie lewe…
 • Ons honger en dors vir posisie, om onsself iewers te kry, ge-ag te kry, gehoor te kry…
 • Ons honger en dors vir dinge wat ons laat goed voel, stimuleer, bevredig…
 • Ons honger en dors vir ‘n sekere tipe gevoel van geluk?
 • Ons honger en dors vir bevryding, beter politiek en omstandighede.

Maar honger en dors jy in die eerste plek…. vir dit wat reg is? Vir geregtigheid?

Is dit die mees basiese behoefte wat jou dryf…?

Maar wat is hierdie geregtigheid?

Geregtigheid?

Die Afrikaanse vertalings help ons nie regtig hier nie.

 • Wat dit nie is nie…
 • Hierdie is nie ‘n mooi moraliteit nie…
 • Dit is nie ‘n wettiese korrekte etiek van: “wat is die regte ding om te doen nie”?
 • Dit is nie ‘n politieke term nie
 • Wat dit wel is…
 • Dit is die Hebreeuse woord SEDEK en die griekse woord DI-KAI-O-SÊ-NI
 • Hierdie konsep en woord gaan oor “die regte staanplek en die regte gedrag” binne ‘n bepaalde gemeenskap.
 • En wanneer dit gebruik word in die Bybel in die konteks van die verbond (in juridiese taal) dan beteken geregtigheid om deel te wees van die verbond… en dus is jy binne die verbond “regverdig” verklaar nie op grond van wat jy doen nie, maar op grond van wat GOD belowe het.
 • Vanuit hierdie verhaal… beteken GEREGTIGHEID om in die regte verhouding met God te leef… en vanuit hierdie verhouding (wat die Here in stand hou deur Sy genade) te leef soos wat God dit wil hê.

Die vraag raak nou nog dieper:

 • Honger en dors jy in jou lewe (dit is jou heel basiese behoefte) vir GOD… en uiteindelik as jy onder hierdie verhouding leef – dan wil jy leef soos God wil…
 • .. jy honger en dors na ‘n verhouding met die KONING… en daarom is jou hele begeerte in jou lewe HY… en jy wil alles doen soos wat Hy wil hê jy moet
 • Was jy al ooit mal verlief… Jy het iemand so lief… jy wil die hele tyd by hulle wees…
 • En jou maat wil graag hê jy moet iets op ‘n sekere manier doen, dan sal jy dit doen, want jy wil die persoon net nie teleurstel of verloor nie..
 • As sy sê spring, dan spring jy!
 • Jy wil alles los… niks anders is belanrik nie… net SY en wat SY wil hê.

Honger en dors jy na die HERE op hierdie manier… sodat jy alles in jou lewe wil rig volgens wat Hy wil hê?

Honger en dors jy so na die HERE dat niks anders saak maak nie?

NIKS?!

Geregtigheid leef

 • Uiteindelik het hierdie SEDEK en DI-KAI-O-SÊ-NI / GEREGTIGHEID / REGVERDIGING / JUSTICE te doen met hoe ons leef.
 • Dit het natuurlik te doen met hoe ons, as deel van ‘n koninkryksgemeenskap, anders leef…
 • Dit het te doen met hoe ons as Christene opstaan vir dit wat reg is… in jou verhoudinge, werk, gemeenskap en land.
 • So hoekom is ons kinders dan so rassisties?
 • Hoekom is ons so onbetrokke dikwels by dit wat reg is?
 • Hoekom staan ons nie op teen sisteme wat duidelik nie reg is in ons land nie?
 • Hoekom skep ons soms ongeregtigheid of hou dit in stand?
 • Hoekom laat ons diskriminasie toe?
 • Hoekom los ons nie al die onnodige goed in ons lewens, en wei dit daaraan om mense wat arm is te help nie?
 • Hoekom is daar in SA soveel ongeregtigheid?

WANT DIE EERSTE STAP IS NIE IN PLEK NIE

Ons HONGER EN DORS nie vir die Here nie

Die Here is hier bo-aan Maslov se driehoek…

Daar is ander goed aan die onderkant…

En voordat jy nie HONGER EN DORS vir die Here in jou lewe nie… gaan jy nooit uitkom by ‘n lewe wat in lyn is met SY WIL (wat reg is) nie…

Gaan jy nooit versadig word nie…

Want iewers in jou lewe moet jy sekerlik agtergekom het dat al hierdie ander goed wat jy najaag in jou lewe, les nie jou dors nie…

Dit stil nie jou honger nie..

Jy kan maar aanhou eet en drink van geld, mag, selfsug, plesier en al daai goed….

Jy weet – dit les nie jou dors nie.

Jy sal versadig word eers wanneer jy begin drink en eet van GOD SE GEREGTIGHEID

Hoe kom ‘n mens daarby uit?

 • Hierdie is die vierde saligspreuk….
 • Hoe kom jy by Hom uit?
 • Deur die logiese stappe van die saligspreuke te volg:
  • Jy moet eers jouself los, jy moet eers oor jouself kom, jy moet eers besef jy het God nodig (AFHANKLIKHEID)
  • Dan moet jy besef dit is deur broosheid en eerlikheid en ‘n hart vir ander wat jy aan jouself begin werk (TREUR)
  • En uiteindelik besef jy, jy moet jouself plaas onder God se beheer, jouself tem… en sagmoedig raak… (SAGMOEDIGHEID)
  • Dan sal jy kom op die plek waar jy begin besef net EEN DING MAAK SAAK.

Wees eerlik met jouself vanoggend… waarvoor honger en dors jy regtig?

GESEËND IS DIE SAGMOEDIGES – SONDAG 16 AUG 2015

Sondag 16 Augustus 2015

 

Geseënd is die wat sagmoedig is

Inleiding

Ons is besig met ons reeks: “Jesus se geheime tot geluk”. ’n Reeks waar ons na die saligsprekinge kyk en opnuut daar deur besef wat dit beteken om deel te wees van God se koninkryk, opnuut besef wat dit beteken om gelukkig, geseënd te wees.

 

Ons het begin met die reeks deur die eerste saligspreking te gebruik- geseënd is die wat weet hoe afhanlik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die Hemel en nou sien ons hoe hierdie uitgebrei word en sekere effekte op ons het. Van die effekte is na binne– laasweek het ons gehoor dat ons treur, dat iemand wat afhanklik van God leef, treur oor ’n klomp dinge, maar dat die goeie nuus wel daar is dat hulle vertroos sal word en dat ons ook hiermee ’n verantwoordelikheid het.

 

Vandag gesels ons oor ’n effek wat ’n persoon behoort te hê wat deel geword het van God se koninkryk. So iemand behoort sagmoedig te wees. Dit is ’n eienskap wat ons in ons lewens behoort te hê, wat ons teenoor ander mense behoort uit te straal en wat ons op onsself moet toepas.

 

Maar hierdie idee is vir ons moeilik om te begryp, want hierdie stelling is net soos Jesus se vorige stellings vreemd vir ons. Ons word anders gekondisioneer deur die wêreld, uitdrukkings soos ag hy is ’n sagmoedige neelsie, en nice guys finish last, laat jou duidelik verstaan dat om sag te wees nie goeie gevolge gaan hê vir jou lewe nie.

 

Ons leef in ’n harde wêreld.

 

Vereistes wat aan mense gerig word is hoog:

 • Sekere uitkomste by die werk wat bereik moet word,
 • Ure wat jy moet werk,
 • Hoeveel jy moet presteer op skool,
 • Hoe belangrik wen geraak het op skool.
 • Die lys kan aangaan.

 

Hoe daar deesdae gekommunikeer word wys vir ons ’n harde wêreld.

Luister vir ’n slag na tieners hoe hulle as “vriende” met mekaar kommunikeer.

 

 • Sosiale media: Tieners

Gaan op youtube en tik bietjie kids read mean tweets jy gaan skrik! Hier is ‘n paar voorbeeld “Allen’s voice is so annoying it makes me wish I was deaf.”

“Holly has a face that only diabetes could love”

“Your a huge loser”

“No one likes you, do everyone a favour, just kill yourself”.

 

Celebs

“Does Gerald butler have a massive student loan? Is that why he does all these S*&^ films?”

“I feel like Britney spears is stalking me on the radio, Quit forcing your beep music on me your beep beep.

“Is there anyway we could fly Obama to a golf course somewhere around the globe and just leave him there?”

 

Daar is nog een oor onderwysers ook…

 

Kommentaar op nuusberigte: Gaan kyk bietjie na die kommentaar op netwerk 24 se artikels.

Gesinne; Hoe praat ons in ons gesinne met mekaar?

 

Hoe mense reageer op ander se foute wys ’n baie harde wêreld uit:

 • Onnosel,
 • idioot
 • Dom
 • Sleg
 • ens

 

 

En as ons die wêreld so beskryf kan mens verstaan dat sagmoedigheid nie ’n deug in die wêreld se oë is nie. Dit is ’n harde lewe, wat baie vereis en waar daar geen genade of gunse deur ander vir jou gelos gaan word nie.

 

So dit is vir ons ’n vreemde stelling wanneer Jesus sê ons moet sagmoedig wees, maar wat bedoel Jesus hiermee? Wat beteken sagmoedigheid werklik? 

 

Geliefdes, as ons gaan kyk na die Griekse Woord praüs wat hier in ons teksvers gebruik word, dan dra hierdie woord nie die betekenis wat baie mense deesdae aan die begrip sagmoedigheid sal koppel nie. Ons dink sagmoedig beteken om swak, ruggraatloos of selfs vol vrees te wees. Hierdie Griekse woord dra egter die betekenis van wilde diere wat getem is. Die diere is nog net so kragtig soos toe hulle wild was, maar hulle is onder beheer gebring. Onder die hand van die eienaar het hulle hulle volle potensiaal bereik. So is sagmoedige mense. Nog net so kragtig, tot ewe veel in staat, nee, tot baie meer in staat. Want sagmoediges het besluit om hulle selfgesentreerde poging om hulle eie lewe te beheer, te laat vaar ten gunste van ‘n Geesbeheerste lewe. Die Heilige Gees wil graag ons lewens beheer. Ons kan dus steeds sê dat sagmoedigheid daaroor gaan om SAG op te tree. Maar nie pateties nie.

 

Ons kan sê die S van sag staan vir Sterk selfbeeld, dit beteken jy kan jou man staan sonder om ander af te moet kraak. Jy weet wie jy is, maar nog meer belangrik jy weet Wie sin jy is en daarom gaan dit nie meer oor jou nie, maar oor God. Jou prioriteite verskuif dus. Die  A kan ons sê staan vir Aangenaam. Om mense so te behandel dat hulle welkom voel, gemaklik is, graag in jou geselskap wil wees, dat jou geselskap en woorde vir hulle tot seën sal wees. Die G staan vir Geesbeheersd. Om te leer om sagmoedig te wees, die oorspronklike bedoeling daarvan is om nie jou krag te beperk nie, maar te luister na God en dit aan te wend soos Hy jou lei.

 

Ons sien hierdie ongelooflik mooi in die gedeelte wat ons vandag saamgelees het.

 

Die gedeelte begin met ’n gebed waar Jesus God dank dat die boodskap wat Jesus gebring het bedoel is vir die eenvoudiges. Daarna beklemtoon Jesus  wat sy boodskap is; dat Hy gekom het om God aan die mense bekend te maak. Laastens eindig die gedeelte dan met Jesus wat ’n uitnodiging rig…”Kom na my toe”.

 

 

Nou om hierdie gedeelte te verstaan moet ons verstaan dat Jesus hierdie in ’n baie spesifieke konteks sê. Hy bedoel nie met sy eerste stelling dat as jy slim is sy boodskap nie vir jou bedoel is nie, alhoewel dit dalk vir ons predikante tog ’n waarskuwing moet inhou…die evangelie is dalk makliker as wat ons dit partykeer beredeneer…elkgeval Jesus bedoel hierdie teen die Slim en geleerdes van sy tyd, wat basies die skrifgleerdes en Fariseers was. Deel van die 2% Elite wat die voorreg gehad het om die skrif te mag gelees het. Maar hulle mis die boodskap van God en daarom stuur God vir Jesus om Sy boodskap nie weer deur die sodanige slimmes en geleerdes bekend te maak nie, maar deur Jesus aan die masses, die eenvoudige mense wat 98% van die bevolking was, boere, vissermane, skrynwerkers ens.

 

En wat is sy boodskap- God se koninkryk is hier, maar nog meer as dit elkeen word uitgenooi na hierdie koninkryk toe.

 

Daarom sê Jesus vir hierdie mense wat baie hard moet werk, kom na my toe en ek sal julle rus gee, kom neem my juk op julle en leer van my. Nou hierdie is seker een van die dele in die Bybel wat ons die maklikste verkeerd kan verstaan, want ons ken ’n juk as iets waarmee Osse ingespan word om ’n land te ploeg, maar die woord wat hier gebruik word het ’n ander bedoeling, meer soos ’n mantel.

 

Dit was gebruik gewees dat elke rabbi of profeet hulle mantel sou gee vir die persoon wat hom sou opvolg – ons lees daarvan in 2 Konings 2 wanneer die mantel van elia op elisa neerval, nadat elia in die hemel opgeneem word.

 

So Jesus kom eintlik en sê die eise wat die rabbi’s die sodanige slimmes en geleerdes op julle gelê het, wat hulle vir julle oor God verkondig het is hard en moeilik om reg te kry, maar kom leer van my want ek wil iets nuuts vir julle leer, waar die eise nie hoog is nie, want alles is genade, waar julle nie hoef te bekommer nie, maar afhanklik kan wees van God, waar ek sagmoedig met julle sal wees en julle sal leer wat sagmoedigheid beteken.

 

God se koninkryk is sagmoedig en wil ons leer om sagmoedig te wees.

 

Dit behels:

 

 • Om dalk die eise wat jy aan mense stel weer oor te dink.
 • Om dalk beter met diegene rondom jou te praat.
 • Om dalk die eise wat jy aan jouself stel te verlaag.
 • Om dalk meer genadig teenoor ander se foute op te tree.
 • Om toe te laat dat jy deur die Gees beheer word.

 

Want op die ou einde gaan sagmoedigheid oor ’n nuwe ingesteldheid, ’n nuwe lewe wat anders is, daarom sal jy ook die nuwe aarde ontvang, ’n aarde wat anders lyk en optree as die harde een waaraan ons nou gewoond is. En hoe meer van ons leer om so te leef hoe gouer kan die aarde in ’n nuwe aarde verander.

 

Amen.

 

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.